Baile

Tá an suíomh seo á athchóiriu againn faoi láthair.

Fad is atá sé sin ar bun againn, féadfaidh tú dul i dteagmháil linn mar seo a leannas:

Stiúrthóir: Peter Conroy, EurGeol, PGeo, B.Sc., M.Sc.

Seoladh: Hidrigeolaíocht Uí Chonaire Teo., An tSeantsráid, Cill Dalua, Co. An Chláir, V94DKX8

Guthán: +353 (0)85 7786864

R-Phost: peterconroy@groundwater.ie

Idirlíon: www.groundwater.ie